•   تلفن مشاوره : 02133116137

برای قطعات خودرو

تهران خیابان سعدی جنوبی خیابان اکباتان کوچه ناظم العطبا

شماره تماس: 33116137 - 021

شماره فاکس : 33920433 - 021 

همراه:   09121239208 (Gurmit )

همراه : 09128215330 (Japjot)

[email protected]

[email protected]

www.jaihindindustrialgroup.com

برای مواد پلیمری

تهران خیابان سعدی جنوبی خیابان اکباتان کوچه ناظم العطبا

شماره تماس : 33987507 - 021 

شماره تماس : 33942142 - 021

همراه : 09121035963 (Nasser )

همراه : 09128215330 (Japjot)

[email protected]

[email protected]

www.jaihindindustrialgroup.com